Tag Archive | poet

It’s all about Perception…To the World HE might be a Devil, but for me HE’S an Angel…

Saab khete hai voh sacha nahi hai aur pyaar jhooth hai… Par phir mene socha Agar Har insaan mein Bhagwan baste hai toh mein q nahi jahu usse insaan kay pass jis mein mujhe Bhagwan dikthe hai. Ap kay liye voh ravaan hoga par mere liye voh Shri Ram jasie hai…

Bindiya Farswani